SELLING ARBEJDE I GANG

19. april 2021

SELLING ARBEJDE I GANG:

 

I Selling er Favrskov Kommune i gang med at separere spildevand og regnvand. I samarbejde med entreprenøren udskifter vi vandledninger og stophaner i de områder, hvor der i forvejen graves, og i det omfang det er nødvendigt.

Vi beklager de gener det medfører.