GENERALFORSAMLING 2019:

 

Blev afholdt den 30. april 2019 kl. 19.30 på Den Jyske Håndværkerskole, Teknisk Akademi, Ellemosevej 36.

Bestyrelsen fik gennemført ændring af §10, fordi Neder Hadsten Vandværk gik i fusion med os fra 1. januar 2020.

Ændringen fremgår af referatet nedenfor.

 

//