INDVINDINGSBORINGER:

Vandet kommer fra 5 forskellige kildepladser placeret i og omkring Hadsten. Der indvindes fra i alt 16 boringer.

Vandet hentes hovedsageligt op fra sandlag i henholdsvis ca. 40, 50 og 70 m´s dybde. Enkelte boringer er dog kun ca. 15 m dybe. En er hele 126 m dyb.

Vandværket udpumper fra 2020 ca. 572.000 kbm. vand om året. Heraf går ca. 30.000 kbm renset vand til Nr. Galten Vandværk til videre distribution.

 

HÅRHED:

Drikkevandet fra Hadsten Vandværks vand er såkaldt hårdt vand, det vil sige, at der er et kalk indhold på ca.13-19 dH.

 

VANDKVALITET OG KONTROL:

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne som af drikkevandet på vandværkerne og ud til forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

 

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol.

 

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg kan hentes / læses her:

 

//