Hadsten Vandværk

Rent drikkevand i hanerne

Generalforsamling

Udsat generalforsamling  Afholdes d. 22/6 kl. 1930 på den Jyske Hån...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder...

Hadsten Vandværk forsyner ca. 3750 forbrugere

Vandkvaliteten er god. Der udtages regelmæssigt prøver af vandet, som pumpes ud til forbrugerne.
Prøverne udtages og analyseres af Eurofins. Myndighederne kommune og embedslægeinstitution holdes ajour med alle prøveresultaterne.

Læs mere

Generalforsamling

Udsat generalforsamling  Afholdes d. 22/6 kl. 1930 på den Jyske Håndværkerskole, Tekniske Akademi    Ellemosevej 36 8370 Hadsten. Bemærk, at vi ska...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Selling arbejde i gang

I forbindelse med at kommunen er i gang med at separerer spildevand og regnvand. Vil Vandværket udskifte vandledninger og stophaner i de område hvo...

?

Hvordan tilmelder man sig vandværket
For at blive tilsluttet vandværket skal man henvende sig til Hadsten Vandværk, som herefter vil lave en forbrugeraftale på tilslutningen.

?

Årsaflæsning 
Vandmåleren aflæses af vandværket i løbet af de første 14 dage i januar hvor vi henter aflæsningen pr. 31.12.

Aflæsningen foregår ved, at vandværket kører forbi ude på vejen og henter aflæsningen med deres aflæsnings udstyr.

Meld flytning

Husk at melde flytning. Vi kan først lave din flytteopgørelse, når vi har dine aflæsninger.

Læs mere

Tilmeld dig BS

Slip for at huske på, hvornår du skal betale din vandregning. Undgå renter og gebyrer ved for sen betaling.

Læs mere