LEVERINGSOMRÅDE:

Hadsten Vandværk forsyner i dag hele Hadsten by, foruden følgende byer:

Selling kom med 1. januar 2009, Vissing 1. januar 2012, Lerbjerg / Svejstup 1. januar 2017 og Lyngå 1. januar 2018. Alle disse værker er efterfølgende nedlagt.

Fra 1. januar 2020 fusionerede Hadsten Vandværk med Neder Hadsten hvor vi bevarer værket så vi nu har 3 værker.

Lyngå Vester vandværk fusionere med Hadsten Vandværk fra 1. januar 2023. Vandværket bibeholdes i første omgang men på sigt vil der blive etableret en ny forsyningsledning til Hadsten vandværk.

Galten vandværk forsynes med renset vand fra Hadsten, men står selv for levering til den enkelte forbruger.

Vandkvaliteten er god. Der udtages regelmæssigt prøver af råvand såvel som det færdige produkt der udpumpes til forbrugerne.

Prøverne udtages og analyseres af Eurofins. Relevante myndigheder modtager automatisk, kopi af alle prøveresultaterne fra Eurofins.

Analyseresultater fra vandprøver kan ses under emnet: Vandkvalitet

Hadsten Vandværk sælger årligt ca. 572.000 kbm drikkevand.

I Vandforsyningsplanen for Favrskov Kommune hedder det bl.a.:

  • at rentvands kvaliteten i Hadsten Vandværk er god,
  • at forsyningsevne og -sikkerhed er god,
  • at de tekniske anlæg er moderne og velholdte.

Vandværkerne skal til stadighed fokusere på, at der skal skaffes tilstrækkeligt vand af god kvalitet til forbrugerne, også i fremtiden.

 

//