FUSION NEDER HADSTEN OG HADSTEN

VANDVÆRKER:

 

Den 1. januar 2020 kunne Hadsten Vandværk byde velkommen til endnu et nyt medlem - nemlig Neder Hadsten Vandværk. Gennem en professionel indsats såvel som en åben dialog med bestyrelsen for Neder Hadsten Vandværk er det lykkedes, at gennemføre fusionen mellem vandværkerne.


Med denne seneste fusion/sammenlægning og tilførsel af 700 forbrugere, er Hadsten Vandværk nu det største vandværk i Favrskov kommune – nu med mere end 3.700 andelshavere/forbrugere.


Hadsten Vandværk fortsætter driften af Neder Hadsten Vandværk hvorfor sammenlægningen ikke ændrer på Neder Hadstens eksisterende produktionsanlæg eller forsyning fra nuværende kildeplads.


Hadsten Vandværk vil benytte denne sammenlægning til at fastholde fokus på driftsfordele af eksisterende produktionsanlæg og rørføring/ledningsnet blandt andet via en centralisering af styringen af det samlede vandværk fra vores hovedkvarter på Granvej i Hadsten.


Sidst men ikke mindst giver sammenlægningen større styrke i forhold til nye investeringer i grundvandsbeskyttelse – sikre rent vand til forbrugerne – hvilket Hadsten Vandværk ser som sin absolut vigtigste opgave.

Evt. spørgsmål til kan rettes til driftslederen på tlf. 86 98 08 22.

 

//