NY BORING NÆR VITTEN:

Efter grundige undersøgelser besluttede vi i 2017, at lave en ny boring nær Vitten for med en ny kildeplads, at gøre os mindre følsomme overfor uønskede stoffer i drikkevandet og for, at sikre tilstrækkeligt med drikkevand til nye forbrugere.

Boringen er nu udført. Rør og lednings placering til, at koble på Ravngårds værket er planlagt og vi er, så småt begyndt ned gravningen.

Det er vores plan, at vi starter indvinding og henter råvand til Ravngårds værket sidst i 2021.

I kan følge projektet på denne side.

Selve boringen blev indledt den 4/6-2019. Se billeder nedenfor