AFLÆSNING AF VANDMÅLERE:

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Alle vores målere fjernaflæses af vandværket i løbet af de første 14 dage i januar hvert år. Det sker ved, at vandværket kører forbi ude på vejen og henter aflæsningen pr. 31.12 med deres aflæsnings udstyr.

Aflæsningen bruges til udarbejdelse af årsopgørelsen. Aflæsnings tallene afleveres endvidere til Favrskov Forsyning som også bruger dem til årsopgørelse for spildevand.

Det er dog en god idé, selv at aflæse vandmåleren med jævne mellemrum så, en eventuel lækage opdages i tide.

Der kan forekomme aflæsninger i løbet af året hvis, vandværket har behov for kontrol af aflæsningerne.

Måleren se sådan ud.

 

//