Hadsten Vandværk A.m.b.a

afholder ordinær generalforsamling

mandag d. 22. april 2024 kl. 19.30

på Den Jydske Håndværkerskole

Teknisk Akademi

Ellemosevej 36, 8370 Hadsten

Dagsorden i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
  4. Budget for det indeværende år forlægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. april 2024.

 

 

//