VANDANALYSER:

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.

Der ud over har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

PFAS er en betegnelse som på det seneste har fået større og større bevågenhed. Hos Hadsten Vandværk tester vi løbende vandet der pumpes ud til forbrugerne såvel som råvandet for disse fluorstoffer. Perfluoroalkylstoffer består af en gruppe syntetisk fremstillede flourstoffer, der har været anvendt i bl.a. brandslukningsskum og til imprægnering af tekstiler. PFAS er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer.

Vi har endnu ikke set stofferne i drikkevandet til vore forbrugere. Vi forsætter selvfølgelig det omfattende test program som er os pålagt af myndighederne og som også indeholder test for PFAS.

Sådan læses en vandanalyse beskrivelse kan hentes her:

 

//