VANDSAMARBEJDE:

Favrskovs vandværker er gået sammen i foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune".

Som forbruger betaler du 2,00 kroner pr. kbm vand til samarbejdet fra og med år 2020 og i foreløbig 12 år.
Dette andrager ca. 50 millioner og er indtil videre vandforbrugernes bidrag til, at sikre kvaliteten af drikkevandet i Favrskov Kommune.

 

FAKTA OM VANDSAMARBEJDET:

Det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.
Pengene skal blandt andet bruges til, at kompensere landmænd for det dyrkningstab der er ved, at reducere eller fjerne brugen af gødning og sprøjtemidler på arealerne tæt ved drikkevands boringer.
Vandsamarbejdet bestemmer sammen med Favrskov Kommune, hvordan indsatserne skal prioriteres.

Pengene skal bruges på både store og små vandværker, først og fremmest der hvor, at de gør mest gavn.

Vandsamarbejdet er din sikkerhed for, at drikkevandet sikres bedst muligt i hele Favrskov Kommune. 
Både små og store vandværker får gavn af viden og kompetencer i Vandsamarbejdet, og alle forbrugere bidrager til fremtidens rene drikkevand.

Læs mere på www.favrskov.dk/vandsamarbejde