Sammen med Favrskov kommune (Teknik og Miljø) og Vandsamarbejdet (VSFK) arbejder vi på en langsigtet beskyttelse af grundvandet ved og omkring vores kildepladser.

Omkring kildepladsen ved Vitten har Hadsten Vandværk købt 4,7 ha landbrugsjord for at beskytte grundvandet mod nedsivning af pesticider og anden forurening. Vi planlægger en snarlig skovbeplantning på arealet.

For Bavnehøj kildeplads er der nu tinglyst forbud mod sprøjtning med pesticider på 3 ha landbrugsjord. Ejeren af jorden har fået udbetalt kompensation for det udstedte forbud.

Ligeledes arbejdes der på sikring af Granholt kildepladsen.

Læs mere under fanen Vandsamarbejde og hjemmesiden vsfk.dk

//