Projekter

11. december 2023

PROJEKTER IGANGVÆRENDE 2023/2024:

Hadsten Vandværk har til stadighed godt gang i anlægsarbejderne.

En nødforbindelse mellem Hadbjerg Vandværks og Hadsten Vandværks ledningsnet er i 2023 etableret via Bavnehøjvej. Nødforbindelsen tages i brug når teknikhuset er endeligt monteret og tilsluttet. Forbindelsen er til gavn for begge vandværker, f.eks. i en evt. forureningssituation, udfald i teknik eller andre uforudsete forsyningssituationer.

Vi er netop nu i gang med at etablere overfladestationer med overvågningsalarmer på 5 boringer, hvorefter alle 16 boringer er ensartet beskyttet og overvåget.

Efter byggemodningerne af Flegebakken og Seglager er vi nu i gang med at udføre ledningsnettet til vandforsyning af den nye udstykning Munkebakken.

Bl.a. på grund af den omfattende udstykning af nye parceller i den sydlige bydel er der lavet betydelige arbejder på det overordnede forsyningsnet i dette område. Det sker for at sammenkoble og samkøre ledningsnettet i det tidligere Neder Hadsten Vandværk og Hadsten Vandværk, så det nu er et samlet net.

Vores ledningsnet er i det hele taget meget omfattende, 260 km i alt. Det har derfor været nødvendigt at etablere såvel trykforøgerstationer (Uffesvej, Selling, Vissing og Lyngå), samt reduktionsbrønde (Solsortevej, Vissing og Lerbjerg).

 

//